LT EN
Apie
Mokslo tyrimai
Duomenų archyvas
Kontaktai
Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS) sukurtas partneriaujant Vilniaus universitetui ir VUL Santaros klinikoms.
Projektas įgyvendintas gavus ES Struktūrinių fondų paramą. Archyvas skirtas kaupti ir saugoti įvairių mokslo sričių empirinius duomenis, kitą su mokslo tyrimais susijusią informaciją, užtikrinti duomenų ir informacijos prieinamumą elektroninėje erdvėje.

Vienas iš svarbių mokslo duomenų archyvo dalių – tai biomedicinos duomenų komponentas, ypatingas savo duomenų specifiškumu ir duomenų surinkimo metodais bei standartais.

Biomedicininėje MIDAS informacinės sistemos dalyje mokslininkai turi galimybę:
  • Sukurti mokslinio tyrimo skaitmeninę aplinką;
  • Sukurti multicentrines lėtinių ligų duomenų bazes;
  • Sukurti pacientų stebėsenos sistemas;
  • Sukurti sveikatos įvykių registravimo sistemas;
  • Rinkti ir automatizuotai perduoti pacientų apklausų anketas, tyrimų protokolus, stebėsenos protokolus, radiologinius ir EKG vaizdus, kitas pacientų tyrimų rinkmenas;
  • Atlikti statistinę duomenų analizę tiesiogiai mokslinio tyrimo skaitmeninėje aplinkoje;
  • Atrinkti ir eksportuoti duomenis statistinei analizei trečių šalių statistinėms programoms;
  • Gauti ir teikti tyrimų duomenis kitoms informacinėms sistemoms;
  • Automatiškai nuasmeninti mokslinius duomenis ir pateikti juos publikacijoms arba centriniam MIDAS archyvui.
MIDAS Biomedicina mokslo duomenų archyve mokslininkai gali sukurti aplinką moksliniams pacientų tyrimams, Pacientų stebėsenos sistemoms. Pacientų stebėsenos sistemos, retų ligų registrai, su medicininiais įvykiais (Infarktai, traumos ir pan.) susijusių duomenų surinkimas - MIDAS biomedicininės dalies objektas.

Žemiau pateikiame mokslo tyrimų, kurių pavadinimus ir aprašymus tyrėjai sutiko paviešinti, sąrašą:
„CARRE“ PASLAUGŲ ĮVERTINIMO TYRIMAS (CARRE)
CARRE

Pagrinidinis tyrėjas: Kizlaitis Tyrimo institucija: Europos Komisija FP7-ICT programa
Rotatorių manžetės vidutinio dydžio plyšimai vyresniems nei 65 metų pacientams: prospektyvinis palyginimas tarp neoperacinio ir operacinio gydymo (RCT65)
Tyrimo tikslas: įvertinti, palyginti chirurginio (artroskopinio) ir konservatyvaus gydymo naudą vyresnių nei 65 metų amžiaus pacientams turintiems peties rotatorių manžetės vidutinio dydžio plyšimus.

Pagrinidinis tyrėjas: VALČECKAS Tyrimo institucija: VUL Santaros klinikos
Duomenų archyve saugomi specialių medicininių standartų (formatų) duomenys: Kompleksiniai tyrimų vaizdai, elektrokardiogramos ir kiti signalai, įvairūs kiti pacientų tyrimų failai.

Midas biomedicina atskingi asmenys

Rasa Austrotienė
VUL Santaros klinikos
MIDAS projekto partnerio atstovas/administratorius
Roma Puronaitė
VUL Santaros klinikos
Atsakinga už MIDAS biomedicinos dalies techninius klausimus

Kilus bet kokiems klausimams, pastaboms, pasiūlymams ar pageidavimams, galite rašyti ir bendruoju projekto adresu info@biomedicina.midas.lt